Om Prakt Bygg AS

  • Vi er et lite entreprenørfirma med ca. 17 ansatte, mange underentreprenører og samarbeidspartnere.
  • Vi tilbyr blant annet rehabilitering/oppussing, etablering/modernisering av bad, planlegging og oppføring av nybygg og tilbygg, rådgivning og bistand i en søkeprosess.
  • Vi har bred kompetanse på de fleste fagområder med sentral godkjenning innenfor flere godkjenningsområder.

Sentral godkjenning av foretak er en frivillig kvalitetsordning som beskriver faglig kompetanse, rutiner for kvalitetssikring og seriøsitet i foretaket. Les mer om sentral godkjenning her.

Ved større prosjekter blir en av våre prosjektledere din kontaktperson. Prosjektlederen koordinerer de forskjellige håndverkerne og holder deg oppdatert om fremdrift, mulige forbedringsmuligheter underveis, konsekvenser ved forandringer du ønsker (tids- og kostnadsmessig) og svarer på de spørsmål du måtte ha.
Vi bistår som ansvarlig søker på byggesaker
Vi utarbeider byggesøknaden og følger opp byggesaksprosessen mot kommunene/PBE.